Selected Participants

SID

Name of the Candidate


5078 DANESHWAR
5079 ADITYA TIWARI
5070 RESHMA
5127 SALONI SINGH
5126 KIRAN SINHA
5163 SHIVANI KUMARI
5174 AYUSHI CHHIPA
5168 MD MUBASSHIR KHAN
5227 BANANI KASHYAP
5175 PAVAN JOSHI
5172 PANKAJ PANT
5149 SHUBHAM KAINTHOLA
5180 MAMTA
5234 PRIYA BORAH
5247 SANOBAR NOBI
5161 ANKUR JYOTI KALITA
5182 ARSHAD HUSSAIN
5029 ABHAY KUMAR PANDEY
5027 ANINDITA GUPTA
5007 ARPITA VIPAT
5021 RICHITA GHOSH
5022 SNEHA SHARMA
5043 TANUSHREE N
5042 VISHAL
5062 PRACHI VAIJANATH CHAVAN
5064 AKSHAY SANJAY BUTALA
5075 RAJAT AGGARWAL
5076 SHRUTIKA PHANSE
5088 SAGARIKA PAUL
5090 SETHULAKSHMI SAJEEV
5095 SOUSTAV BOSE
5100 NIKITA CHOUDHARY
5105 ALEEDA CHARLY
5118 PRALAY BISWAS
5119 ADITHIYA DINESH
5046 RAHUL SHAH
5250 RUDRAPRIYA DAS
5194 VEENALAKSHMI K R
5183 SANCHARI KUNDU
5150 SAIKHOM PRAVASH SINGH
5147 PRAGATI MUKESH PHERWANI
5139 SARAH P M A
5137 ROSE TERESE SHIBU
5138 SOURAV M
5136 SUDHANSHU NAITHANI
5112 DHRUV KAUSHAL
5135 SHRINIVAS MOHANRAO CHAVAN
5051 MAYURI DILIP GARAD
5080 SAYAN GHOSH
5072 TUHIN DEBNATH
5047 PRIYAJIT KAR
5040 SUMANA MAITI
5235 ALOKANANDA KAR
5226 SHOUVIK SADHUKHAN
5153 ALKA KUMARI
5151 PRITHIVRAJ G
5034 SAYAK CHAKRABORTY
5031 PRIYAM DAS
5233 GOPIKA G NAIR
5111 JISNA JAMES
5133 UDAY GHOSH
5039 PRATIK LONARE
5103 GREGORY MATHEWS BEN
5005 RAMESH KUMAR
5082 AVIJIT MANDAL
5086 DEBLINA LAHIRI
5120 SWARNENDU JANA
5050 HIMANSHU GROVER